Kinh nghiệm trong quản lý và xử lý nước thải trên thế giới

Kinh nghiệm trong quản lý và xử lý nước thải trên thế giới

Kinh nghiệm trong quản lý và xử lý nước thải trên thế giới

Hotline : 0947 379 969
Kinh nghiệm trong quản lý và xử lý nước thải trên thế giới

Kinh nghiệm trong quản lý và xử lý nước thải trên thế giới

Thứ năm - 31/08/2017 16:06

  •  
  •  
  •  
 

Tái sử dụng nước thải thành nước uống an toàn tại Singapore

Tái sử dụng nước thải thành nước uống an toàn tại Singapore

Singapore là một thành phố nhỏ - Nơi có mật độ dân số cao thứ hai trên thế giới và nguồn nước ngọt tự nhiên giới hạn. Chính vì vậy, ngay từ năm 1971, Singapore đã coi các vấn đề về nước là một ưu tiên quốc gia.
 

Singapore: Tái sử dụng nước thải thành nước uống an toàn

Ngày nay, một trong những những cơ quan quan trọng của quốc gia đồng thời là trụ cột của chiến lược bền vững nước Singapore là NEWater - một nhà máy xử lý nước thải lớn nhất tại Singapore. Tại đây, nước thải được xử lý bằng kỹ thuật màng tiên tiến và khử trùng bằng tia cực tím, sau đó nguồn nước tái chế này có thể uống an toàn.


Nam Phi: Quản lý nước thải dựa trên cách tiếp cận quyền con người
 
Trong nhiều thập kỷ qua và cho đến tận năm 1994, chính sách công và khuôn khổ pháp lý ở Nam Phi dựa trên phân chia chủng tộc đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Kết quả là có tới 20 triệu người Nam Phi sống mà không có điều kiện vệ sinh cơ bản. Với sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc, một chính sách mới đã được thực hiện dựa trên một hệ thống dân chủ cũng mở rộng pháp luật và chính sách liên quan đến quản lý nước thải.


 
Ngày nay, chính sách quản lý nước thải của Nam Phi dựa trên cách tiếp cận quyền con người, nghĩa là một quá trình phát triển con người phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và được  thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện những quyền này. Cách tiếp cận dựa trên quyền con người được thể hiện thông qua quyền được thông tin và sự tham gia của công chúng trong các hoạt động liên quan đến quản lý nước thải như: việc thực hiện các dự án tái sử dụng nước thải theo Chiến lược tái sử dụng nước quốc gia, cải tạo và nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải và giảm ô nhiễm từ các công trình xử lý nước thải, tăng hiệu quả sử dụng nước và giảm lượng nước thải đô thị phát sinh. 
 
Jordan: Tăng cường chính sách tái sử dụng nước thải 
 
Jordan là một trong những quốc gia có lượng nước bình quân tính trên đầu người thấp nhất thế giới. Cuộc khủng hoảng Syria, sự gia tăng dân số, và sự thay đổi lượng mưa tại khu vực càng làm trầm trọng hơn tình trạng khan hiếm nước. Jordan đã thiết lập các tổ chức, mạng lưới và thực hiện chính sách về hợp tác công tư để thực thi các chính sách tái sử dụng nước thải.   
 
Theo đó, chính sách về quản lý nước thải năm 1998 đã tập trung vào 4 nhóm vấn đề chủ yếu như sau: Cải thiện các điều kiện vệ sinh, giải quyết tốt hơn chăm sóc y tế công cộng, tăng cường kiểm soát ô nhiễm nước, và xem xét việc tái sử dụng nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.


 
Điểm mấu chốt của chính sách này là nước thải được xử lý phải được coi là nguồn nước tái sinh và có mối liên quan chặt chẽ với các nguồn nước khác. Ngày nay, các nhà máy xử lý nước thải cung cấp nước ngọt tái sinh với chất lượng tốt, đóng vai trò quan trọng thứ 2 trong các nguồn nước cấp (với khoảng 90% lượng nước tái sinh được sử dụng trong nông nghiệp) và do đó, nguồn nước quốc gia cũng được tăng lên.
 
Chiến lược quốc gia về nước tại Jordan (2008-2022) tiếp tục hướng đến mục tiêu “đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia và phục vụ các mục tiêu phát triển tổng thể”. Trong đó, có một số mục tiêu cụ thể về nước thải như sau:
 
- Tăng cường đầu tư và mở rộng các cơ sở thu gom và xử lý nước thải tại các thành phố lớn và các thị trấn nhỏ.
 
- Bảo vệ nguồn nước dưới đất trước nguy cơ nhiễm bẩn nước thải tại các khu vực xung quanh nhà máy xử lý nước thải.
 
- Sử dụng nước tái sinh cho các hoạt động phát triển của nền kinh tế.
 
- Chất lượng nước thải đã qua xử lý từ các nhà máy xử lý nước thải đô thị và các khu công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn quốc gia và cần được theo dõi thường xuyên.
 
- Có chính sách thuế hợp lý đối với việc thu gom nước thải.
 

- Tất cả các nhà máy xử lý nước thải đều được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phần Lan: Hợp tác địa phương và xuyên biên giới về quản lý nước thải
 
Phần Lan có nguồn nước tái tạo phong phú với các hồ và sông nội địa chiếm 10% diện tích cả nước. Phần Lan có một cách tiếp cận toàn diện đối với quản lý nước thải cả ở cấp quốc gia và ở cấp khu vực với tư cách là một thành viên của Liên minh châu Âu. Một yếu tố tích cực nữa là trong quản lý nước thải cảu Phần Lan là mức độ phát triển và đầu tư công nghệ cao. 
 
Phần Lan cũng tham gia rất tích cực trong các lĩnh vực về quản lý nước thải như:  i) Tiếp cận thông qua hoạt động của Uỷ ban Helsinki (HELCOM) để bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của Biển Baltic; ii) thực hiện các công ước quốc tế như Công ước Basel và Stockholm. 

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo