TIÊU CHUẨN XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

Hotline : 0947 379 969
Tiêu chuẩn xả thải ra môi trường

       Tiêu chuẩn xả thải là quy định về mức giới hạn nồng độ của các chất ô nhiễm có trong nước thải trước khi thải ra môi trường, được nhà nước ban hành trong luật môi trường, bắt buộc áp dụng gọi là quy chuẩn Việt Nam (QCVN)

        Căn cứ vào đó, các doanh nghiệp sẽ phải xây dựng các hệ thống để xử lý nước thải của mình sao cho nồng độ các chất ô nhiễm phải thấp hơn trong QCVN thì được coi như là đạt tiêu chuẩn xả thải, và mới được phép thải ra môi trường.

Các tiêu chuẩn xả thải theo mỗi ngành nghề

      Vì mỗi doanh nghiệp có ngành nghề và công nghệ sản xuất khác nhau nên nồng độ và các chất ô nhiễm cũng khác nhau. Vì vậy, mỗi ngành nghề đều có một riêng.

Sau đây, SECO xin gửi đến quý doanh nghiệp danh sách các tiêu chuẩn xả thải của mỗi ngành.

Stt

Số hiệu Ngày có hiệu lực

Ngành nghề áp dụng

01

QCVN
13-MT-2015-BTNMT

1/6/2015

Về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

02

QCVN
12-MT-2015-BTNMT

1/6/2015

Về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

03

QCVN
01-MT-2015-BTNMT

1/6/2015

Về nước thải cao su thiên nhiên

04

QCVN
40-2011-BTNMT

15/2/2012

Về nước thải công nghiệp

05

QCVN
29-2010-BTNMT

15/2/2011

Về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

06

QCVN
28-2010-BTNMT

15/2/2011

Về nước thải y tế

07

QCVN
25-2009-BTNMT

1/1/2010

Về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

08

QCVN
14-2008-BTNMT

15/1/2009

Về nước thải sinh hoạt

09

QCVN
11-MT-2015-BTNMT

31/12/2015

Về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản
10 QCVN
62-MT-2016-BTNMT
15/6/2016

về nước thải chăn nuôi

         Dựa vào các quy chuẩn trên, các doanh nghiệp có thể nhận biết nước thải của mình có vượt mức quy định hay không? Chất ô nhiễm nào vượt mức?, từ đó có thể đưa ra biện pháp khắc phục hệ thống xử lý nước thải của mình.

Xử lý vi phạm vượt tiêu chuẩn xả thải

         Hành vi xả thải ra môi trường mà chưa qua xử lý hoặc nồng độ chất ô nhiễm vượt chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nặng nề, đồng thời còn ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng xung quanh. Vì vậy, mức phạt đưa ra cho hành vi này cũng rất lớn.

       Tùy theo lưu lượng nước thải, tỉ lệ chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn và các vi sinh vật có trong nước thải mà số tiền phạt có thể từ 3.000.000 đến 1.000.000.000 đồng.

          Ngoài ra, các doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động.

          Do đó việc xử lý nước thải là rất cần thiết. Xử lý nước thải là bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ cho chính doanh nghiệp.

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo