CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÔNG SUẤT 600M3/NGÀY. ĐÊM

CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÔNG SUẤT 600M3/NGÀY. ĐÊM

CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỰC PHẨM CÔNG SUẤT 600M3/NGÀY. ĐÊM

Hotline : 0947 379 969
TXLNT THỰC PHẨM - 600M3

Công trình: Cải tạo trạm xử lý nước thải sản xuất thực phẩm                                                                                   

Công suất: 600m3/ ngày. đêm                                               

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thực Phẩm Thiên Hương                               

Công suất: 100m3/ngày. đêm

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thực Phẩm Thiên Hương phía bắc. 

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MÔI TRƯỜNG SECO VIỆT NAM

 

 

 

 

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo