Hà Nam: Nước sông đang ô nhiễm ở mức độ 2

Hà Nam: Nước sông đang ô nhiễm ở mức độ 2

Hà Nam: Nước sông đang ô nhiễm ở mức độ 2

Hotline : 0947 379 969
Hà Nam: Nước sông đang ô nhiễm ở mức độ 2

Đợt ô nhiễm trên sông Duy Tiên diễn ra từ ngày 17/12 đến nay đã chảy tới sông Châu Giang và có khả năng ảnh hưởng đến sông Đáy do cống Nhật Tựu đang đóng.

Lúc 8h30 ngày 20/12/2018 nước tại Đập Phúc, cầu Câu Tử đã có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

Tại Đập Phúc: Nồng độ Amoni là 15,5 mg/L-N, vượt 51,6 lần; ôxy hoà tan là 2,45mg/L, nhỏ hơn 2,04 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Nước sông ở tỉnh Hà Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tại cầu Câu Tử: Nồng độ Amoni là 10,8 mg/L-N, vượt 36 lần; ôxy hoà tan là 3,65 mg/L, nhỏ hơn 1,36 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam hiện nay, nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh. Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, thị trấn ven sông sông Châu Giang, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản, Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Công ty CP Nước sạch và các trạm cấp nước trên sông Châu Giang bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Theo ĐSPL

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo