Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải

Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải

Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải

Hotline : 0947 379 969
Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải

Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải

Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 232 triệu đồng vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Theo Quyết định số 2506/QĐ-XPVPHC, ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Môi Trường Xanh Friendly (CT Môi Trường Xanh) có trụ sở tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày; quy định tại điểm a, Khoản 6, Điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Với lỗi vi phạm trên UBND tỉnh quyết định xử phạt Công ty Môi Trường Xanh cụ thể như sau: Phạt tiền 40 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày theo quy định của Pháp luật.

Quyết định xử phạt số số 2506/QĐ-XPVPHC, ngày 05/12 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên vì thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Cụ thể thông số TSS vượt 1,42 lần, tương ứng số tiền phạt 4 triệu đồng.

Phạt tăng thêm 30 % của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên vì 2 thông số môi trường COD (vượt 3,94 lần) và tổng Photpho (vượt 3,07 lần) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 5 lần, tương ứng với số tiền 24 triệu đồng.

Phạt tăng thêm 40 % của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên vì 3 thông số môi trường Fe (vượt 7,19 lần), tổng Nitơ (vượt 5,51 lần) và BOD5 (vượt 8,39 lần) vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần, tương ứng số tiền phạt là 48 triệu đồng.

Đối với tổ chức nên mức phạt tiền sẽ nhân đôi với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, quy định rõ tại Điều 5, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt mà CT Môi Trường Xanh phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là 232 triệu đồng.

Xả nước thải ra môi trường (Hình minh họa)

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu CT Môi Trường Xanh chấm dứt hoạt động xả thải không qua xử lý ra môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm do mình gây ra và phải chi trả toàn bộ chi phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. CT Môi Trường Xanh phải chấp hành nghiêm túc Quyết định xử phạt này, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành, và có thời hạn 10 ngày để nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày nhận Quyết định.

                                                                                                                                        Theo báo Môi trường và đô thị

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo