Lào Cai: Công ty Luyện đồng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Lào Cai: Công ty Luyện đồng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Lào Cai: Công ty Luyện đồng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Hotline : 0947 379 969
Lào Cai: Công ty Luyện đồng bị phạt hàng trăm triệu đồng

 Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định xử phạt 243 triệu đồng đối với Công ty luyện đồng Lào Cai về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo nguồn tin của phóng viên Pháp luật Plus, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty luyện đồng Lào Cai (địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Cụ thể, quyết định xử phạt này căn cứ vào Biên bản vi phạm hành chính số 3/BB-VPHC và Biên bản giải trình trực tiếp của Công ty luyện đồng Lào Cai tại trụ sở Tổng cục Môi trường.


Ngoài ra, sau khi trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 1 mẫu nước thải, cơ quan chức năng cũng phát hiện nước thải của công ty này vượt quy chuẩn kỹ thuật, xử phạt với số tiền 3.666.000 đồng. Tổng số tiền mà Công ty luyện đồng Lào Cai bị xử phạt là 243.666.000 đồng.Theo đó, Công ty luyện đồng Lào Cai đã có các hành vi vi phạm như xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần với lượng nước thải từ 80m3/ngày đến dưới 100m3/ngày, vi phạm quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi trên bị xử phạt với số tiền 240 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty này còn bị buộc phải rà soát hệ thống xử lý nước thải, thu gom triệt để nước thải vào hệ thống xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi xả ra ngoài môi trường và phải thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Công ty luyện đồng Lào Cai cũng phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 1 mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép theo đơn giá được Tổng cục Môi trường phê duyệt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Báo Pháp Luật           

Chia sẻ:
Facebook chat
Chat zalo